top of page

Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Sisekoolituse tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

T, 08. okt

|

Ehitajate tee 150, 13517 Tallinn, Estonia

Esitlusettekande koostamine MS PowerPoint baasil

10.10 kl 10.-14.00 Koostada professionaalse väljanägemisega, vajalikku infot sisaldavaid dünaamilisi esitlusi. Kombineerida esitlusi mitmetest ettekannetest ja kasutada PowerPointi objekte ettekandes info esitlemiseks ja esile tõstmiseks. Investeering: 230 € +km

Aeg ja koht

08. okt 2024, 10:00 – 14:00

Ehitajate tee 150, 13517 Tallinn, Estonia

Koolituse kirjeldus

Esitlusettekande koostamine MS PowerPoint baasil

Sihtgrupp: Kõigile, kellel on olemas tekstitöötluse baasteadmised ja kes soovivad koostada korrektset esitlust.

Tarkvara: MS PowerPoint Office 365 baasil. Koolitus sobib alates 2007 versiooni kasutajatele

Koolituse eesmärk on õpetada koostama professionaalse väljanägemisega, hästi struktureeritud, vajalikku infot sisaldavaid dünaamilisi esitlusi. Kombineerida esitlusi mitmetest ettekannetest ja kasutada PowerPointi objekte ettekandes info esitlemiseks ja esile tõstmiseks

Koolituse tulemus:

- luua enda esitlust ja kasutada ettevõtte põhju, kujundada slaide

- lisada slaididele pilte, tabeleid, skeeme, graafikuid, videoid, heliklippe

- seadistada ja töödelda lisatud objekte vastavalt vajadusele

- lisada slaididele liikumisefekte, seadistada eriefekte ootuspäraseks

- kasutada ettevõtte põhjasid, importida andmeid esitlusse teistest Office programmidest nt Wordi dokument, teised PowerPointi slaidid, Excel

- kasutada esitlusel slaidide vahel ristviited Action Button abil

- luua uut tüüpi dünaamilisi ettekandeid sarnaselt nagu Prezi's

MS PowerPoint koolituse programm

Töö alustamine:

 • Mis on master? Slidemaster, notes master jt master vaated. Milleks kasutada ja kuidas masterite abil tööd lihtsustada.
 • Esitlusettekande koostamise põhimõtted ja põhitõed lähtuvalt asutuse eeskirjadest
 • Uue esitlusega alustamine, teksti ja märkmete sisestamine ja reeglid asutuse stiiliraamatust, oma slaidimaailma loomine (võrdlus Preziga), sarnase dünaamilise lahenduse loomine PowerPointis
 • Viisakas disain ja disainimudeli loomine
 • Salvestamine ja salvestamise võimalused, salvestusformaadid (erinevad failiformaadid ja nende kasutamine esitluse ajal).

Slaidide kujundamine:

 • Teksti kujundamine, tausta kujundamine, lõigud slaididel, info paigutamine
 • Valmis kujunduspõhjade kasutamine, oma slaidipõhja loomine
 • Slaidipõhi ja kust tuleb sellele kujundus. Kujunduse muutmise võimalused
 • Päised, jalused jm oluline info slaididel. Vajaliku info lisamine korraga kõikidele slaididele

Objektide lisamine ja töötamine objektidega:

 • Tabelite, piltide jm. graafika lisamine
 • Lisatud objektide disainimine, kujundamine, sidumine (grupp). Töö grupiga
 • Andmetabelite ja diagrammide lisamine
 • Organisatsiooni struktuuriskeemid, struktuurmudelite ja jaotiste loomine, disainimine
 • Andmete importimine (Word, Excel, PowerPoint slaididelt), Wordi dokumendist automaatselt ettekande loomine. Kuidas PowerPoint saab aru, mida Wordi dokumendis esitlusettekandes kasutada?
 • Videod ja video töötlus. Järjehoidjad videofailidel esinemise ajal. Videost algus ja lõpukaadrite lõikamine.
 • Tööd lihtsustavad nipid ja erinevate paanide kuvamine ekraanil, mis lihtsustavad objektidega töötamist ja nende märgistamast

Efektide lisamine:

 • Slaidivahetuse efektid, sisuefektid ja nende töötlemine
 • Slaidide järjekorra muutmine, slaidide peitmine, sektsioonide kasutamine info fokusseerimiseks
 • Action Buttons ja nende kasutamine esitluses, varjatud Action Button esitluse ajal ja selle kaudu sobiva tegevuse kuvamine esitluse ajal ekraanile (video, varjatud slaid, veeb jms)
 • Zoom tööriist, sektsioonid ja sektsioonide vahel liikumine esitluse ajal. Sisukorraslaidid (Zoom link ehk Pildilink tööriist)
 • Tekstidele ja objektidele liikumisefektide seadmine, graafikute animeerimine
 • Slaidivahetus, esitluse ajastamine, lindistamine

Ettevalmistused esitluseks:

 • Esitluse maha mängimise võimalused ilma PowerPointita, ettekande lindistamine koos veebikaamera funktsiooniga
 • Varjatud slaidikomplektide loomine ja nende kasutamine esitlusel. Üks ettekanne, mis koosneb mitmest erinevast slaidikomplektist (Custom Show)
 • Kommenteeritud slaididelt kommentaaride eemaldamine ja puhta ettekande jaotamine kuulajatele
 • Peidetud info tuvastamine ettekandest, inspekteerimine

Esitlus:

 • Navigatsioonimenüü kasutamine, topelt ekraani kasutamine ja tööle lülitamine esinemise ajaks
 • Kommentaaride kasutamine esitluse ajal
 • Esitluse printimine ja jaotusmaterjalid:
 • Jaotusmaterjali koostamine, jaotusmaterjali põhi ja kuidas seda kasutada
 • Jaotusmaterjali importimine MS Word programmi
 • Märkmete automaatne eemaldamine jaotusmaterjalist

PowerPointi lisad (Add ins):

 • Projekti ajatelg ehk timeline kasutamine slaidil
 • Töötav veebileht esitluse ettekandes
 • Ettekande konverteerimine veebis vaatamiseks (HTML5)
 • Wordi dokumendist ettekande koostamise (Send to MS PowerPoint)

​Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuse tarkvara kasutades

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Investeering: 230 € +22% km

Toimumise koht: Keskkonnahariduskeskuse seminarikeskus. Ehitajate tee 150, Tallinn. Seminariruum "Hunt" I korrus

Koolitaja: Kristjan Sakk

Päevi: 1

Tunde: 5 akadeemilist tundi, kl 10.-14.00

Jagan koolitust

bottom of page