top of page

Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Sisekoolituse tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

N, 09. märts

|

Tähetorni 16, 11625 Tallinn, Estonia

Edukad läbirääkimised teoorias ja praktikas

09.03 10.00-17.30 ja 10.03 9.00-17.00 Koolituse eesmärgiks on anda oskusi läbirääkimiste ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks. Õppida erinevaid läbirääkimiste tehnikaid, vestluste käiku ja juhtimiseks vajalikke sobivaid lahendusi. Investeering: 527 € +km Koolitaja: Toomas Osvet

Registration is Closed
See other events

Aeg ja koht

09. märts 2023, 10:00 – 10. märts 2023, 17:00

Tähetorni 16, 11625 Tallinn, Estonia

Koolituse kirjeldus

Edukad läbirääkimised teoorias ja praktikas

Koolituse eesmärk on anda oskusi läbirääkimiste ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks. Õppida erinevaid läbirääkimiste tehnikaid,vestluste käiku ja juhtimiseks vajalikke sobivaid lahendusi. Arendada oskusi, seista enese vajaduste ja huvide eest, arvestades ka teise poole huvisid ning vajadusi.

Kellele koolitus on mõeldud?

Koolitusele on oodatud juhid ja spetsialistid, kes oma töös peavad mitmesuguseid vestlusi ja läbirääkimisi partneritega, kolleegidega jt.

Koolituse tulemusena on osalejad ...

 • õppinud läbirääkimiste olemust ja läbirääkimisteks vajalikke oskusi
 • õppinud läbirääkimiste ettevalmistamist, tõhusa strateegia ja taktika loomist
 • õppinud professionaalse käitumise ja enesekehtestamise tehnikaid läbirääkimiste protsessi juhtimisel
 • õppinud iseenda seisundi ja käitumise kindlamat juhtimist keerukamate läbirääkimiste ajal
 • harjutanud läbirääkimiste praktilist läbiviimist ja saanud tagasisidet
 • loonud tegevusplaani iseenda arenguks läbirääkijana

Koolituse sisututvustus:

Läbirääkimised on tegevus, mis on iga juhi töö lahutamatu osa. Inimeste erinevad huvid, vajadused, väärtused ja uskumused loovadki olukordi erimeelsuste tekkimiseks. Oskus rääkida teise inimesega ja leida ühine sobivaim lahendus loob aluse üksteise mõistmiseks ja koostööks.Tõhusad, tulemuslikud läbirääkimised eeldavad oskusi, mis aitavad saavutada püstitatud eesmärke ja luua osapoolte jaoks võimalikke sobivamaid lahendusi.Oskus meeldivalt ja tulemuslikult läbi rääkida on üks olulistest oskustest inimeste igapäevaelus.

Koolituse teemad:

Läbirääkimiste ettevalmistamine

 • Läbirääkimiste olemus, keerukamad läbirääkimised osavõtjate töös
 • Läbirääkimiste ettevalmistamine, eesmärkide püstitamine
 • Strateegia ja taktika kavandamine, positsioonide määratlemine
 • Iseenda ja partneri tugevuste ja nõrkuste läbitöötamine
 • Argumentide ja põhjenduste läbitöötamine
 • Inimese seisundite, emotsioonide, motivaatorite arvestamine läbirääkimistel

Enesekehtestamise tehnikad läbirääkimistel

 • Esmamulje väärtus, kontakti loomine ja hoidmine läbirääkimiste partneriga.
 • „Häälestumine” partnerile, kehakeele olulisus, mõjutusetapid ja tehnikad.
 • Oma soovide ning huvide selge ja kindel väljendamine.
 • Aktiivse kuulamise tehnikate kasutamine, teise osapoole täpsem mõistmine
 • Erinevate tajupositsioonide arvestamine ja rakendamine läbirääkimistel
 • Vastuväidete käsitlemine ja mõjus argumenteerimine
 • Erimeelsuste lahendamise tehnikad
 • Mõjutamise ja manipuleerimise tehnikad läbirääkimistel
 • Iseenda kindel juhtimine läbirääkimistel.

Läbirääkimiste praktiline harjutamine

 • Jaotavate ja liitvate läbirääkimiste strateegiate valimine praktikas.
 • Käitumisreeglid läbirääkimiste ajal, olulisemad edu ja ebaedu määravad tegurid ning tegevused.
 • Läbirääkimiste protsessi juhtimine
 • Mõjusate enesekehtestamise tehnikate kasutamine
 • Praktiliste läbirääkimise harjutuste lahendamine, analüüs ja tagasiside.
 • Õpetlikke näiteid läbirääkimiste praktikast.
 • Läbirääkimiste tulemuste hindamine.
 • Iseenda arengusuundade määratlemine läbirääkijana.

Töötamisviis: Lühiloengud, arutelud, rühmatööd. Praktilised harjutused, mis põhinevad edukate läbirääkimiste kogemustel, käitumisoskuste treeningutel, NLP alustel.  

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuste  

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine  

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi

Investeering: 527 € +km (sisaldab lõunasööki)

Toimumiskoht: Tallinn

Koolitaja: Toomas Osvet

Lisainfo: info@edunet.ee, tel 5305 9501

Jagan koolitust

bottom of page