Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Esita tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

N, 29. sept

|

Tallinn

Coachiv juhtimine

29.09.2022 10.00 -17.30 Eesmärgiks on võimaldada osalejatel kogeda ja praktiseerida coachiva juhtimise kõige olulisemaid tööriistu, mis aitavad meeskonnas luua positiivseid muutusi ning innustavad meeskonnaliikmeid võtma suuremat vastutust. Investeering: 297 € +km Koolitaja: Kaidi Peets

Aeg ja koht

29. sept 10:00 – 17:30

Tallinn

Koolituse sisukirjeldus

Coachiv juhtimine

Koolituse lühitutvustus

Järjest enam levib coachiv juhtimisstiil, mis soodustab töötajatel ise lahendusteni jõudmist, vastutuse võtmist lõpptulemuste eest ning mille tulemusena tõusevad rahulolu ja töö efektiivsus.

Koolituse eesmärk on võimaldada osalejatel kogeda ja praktiseerida coachiva juhtimise kõige olulisemaid tööriistu, mis aitavad meeskonnas luua positiivseid muutusi, kiirendavad ühist õppimist, koostööd ning innustavad meeskonnaliikmeid võtma suuremat vastutust.

Koolitusele on oodatud ettevõtete ja organisatsioonide juhid ning keskastme juhid.

Koolituse tulemusena osaleja ...

 • on teadlikum oma tugevustest ja arenguvõimalustest coachiva juhina
 • on teadlik coachiva juhtimise olemusest ja põhimõtetest
 • oskab teadlikumalt kasutada coachiva juhtimise baastööriistu oma meeskonna liikmete arendamiseks
 • teab, kuidas suurendada meeskonnas töörõõmu ja initsiatiivi

Koolituse sisututvustus:

 • Coachiv juhtimine – selle võimalused ja piirangud
 • Ootused juhile – erinevad uuringud
 • Valge lehe mudel kui usalduse võimendaja
 • Kuulamise erinevad tasandid
 • Vastutuse ja initsiatiivi suurendamine meeskonnas
 • Jõustavad küsimused
 • Süsteemsed küsimused
 • Tagasiside ja edasiside andmine ja vastuvõtmine
 • GROW mudeli kasutamine coachinguvestlustel
 • 1:1 coachinguvestlused ja nende praktiseerimine
 • Eksimustega toimetulek meeskonnas

Töötamisviis:

Koolitus on valdavalt praktiline, õppijaid kaasav ja üksteiselt õppimist soodustav protsess. Miniloengud on kombineeritud ühiste arutelude, paari- ja grupitööde ning eneseanalüüsi ja uute oskuste omandamise harjutustega. Praktiliste harjutuste käigus on osalejatel võimalik arutada reaalsete igapäevaste juhtimise probleemide ja väljakutsete üle, jagada kogemusi ning leida ühiselt viise nendega toimetulekuks.