top of page

Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Sisekoolituse tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

E, 03. mai

|

Tallinn

Coachiv juhtimine

02.11 10.00 -17.30 Eesmärgiks on võimaldada osalejatel kogeda ja praktiseerida coachiva juhtimise kõige olulisemaid tööriistu, mis aitavad meeskonnas luua positiivseid muutusi ning innustavad meeskonnaliikmeid võtma suuremat vastutust. Investeering: 297 € +km Koolitaja: Kaidi Peets

Registration is Closed
See other events

Aeg ja koht

03. mai 2021, 10:00 – 17:30

Tallinn

Koolituse kirjeldus

Coachiv juhtimine

Koolituse lühitutvustus

Järjest enam levib coachiv juhtimisstiil, mis soodustab töötajatel ise lahendusteni jõudmist, vastutuse võtmist lõpptulemuste eest ning mille tulemusena tõusevad rahulolu ja töö efektiivsus.

Koolituse eesmärk on võimaldada osalejatel kogeda ja praktiseerida coachiva juhtimise kõige olulisemaid tööriistu, mis aitavad meeskonnas luua positiivseid muutusi, kiirendavad ühist õppimist, koostööd ning innustavad meeskonnaliikmeid võtma suuremat vastutust.

Koolitusele on oodatud ettevõtete ja organisatsioonide juhid ning keskastme juhid.

Koolituse tulemusena osaleja ...

 • on teadlikum oma tugevustest ja arenguvõimalustest coachiva juhina
 • on teadlik coachiva juhtimise olemusest ja põhimõtetest
 • oskab teadlikumalt kasutada coachiva juhtimise baastööriistu oma meeskonna liikmete arendamiseks
 • teab, kuidas suurendada meeskonnas töörõõmu ja initsiatiivi

Koolituse sisututvustus:

 • Coachiv juhtimine – selle võimalused ja piirangud
 • Ootused juhile – erinevad uuringud
 • Valge lehe mudel kui usalduse võimendaja
 • Kuulamise erinevad tasandid
 • Vastutuse ja initsiatiivi suurendamine meeskonnas
 • Jõustavad küsimused
 • Süsteemsed küsimused
 • Tagasiside ja edasiside andmine ja vastuvõtmine
 • GROW mudeli kasutamine coachinguvestlustel
 • 1:1 coachinguvestlused ja nende praktiseerimine
 • Eksimustega toimetulek meeskonnas

Töötamisviis:

Koolitus on valdavalt praktiline, õppijaid kaasav ja üksteiselt õppimist soodustav protsess. Miniloengud on kombineeritud ühiste arutelude, paari- ja grupitööde ning eneseanalüüsi ja uute oskuste omandamise harjutustega. Praktiliste harjutuste käigus on osalejatel võimalik arutada reaalsete igapäevaste juhtimise probleemide ja väljakutsete üle, jagada kogemusi ning leida ühiselt viise nendega toimetulekuks.

Koolitaja Kaidi Peets on sertifitseeritud Denison Organizational Culture Survey (Šveits) konsultant ning rahvusvaheliselt sertifitseeritud superviisor ja coach (Saksamaa). Kaidi on täiendanud end muutuste juhtimise alal Harvardi Ülikoolis, turunduse alal Tallinna Tehnikaülikooli juures ning inimeste juhtimise alal erinevatel rahvusvahelistel täiendkoolitustel (protsessitöö, süsteemne lähenemine, mindfulness, Appreciative Inquiry, skulptuur arendustegevuses jne). Kaidil on Eesti ja rahvusvaheliste meeskondade arendamise ja juhtide coachingu kogemus erinevatest valdkondadest (kütuse hulgimüük, jaemüügiketid, telekommunikatsioon, tervishoid, kinnisvaraarendus, IT-teenused, finantsteenused, kiirtoitlustus, tsiviilehitus, avalik sektor jpm). Lisaks viib Kaidi läbi pikaajalisi mentorite ja juhtide arenguprogramme ning on õppejõud superviisorite-coachide väljaõppeprogrammis International Supervision and Coaching Institute'is. Kaidi on ettevõtjana tegutsenud üle 17 aasta, peamiselt koolituse ja kirjastamise vallas. Alates 2008.a. jagab Kaidi oma ettevõtlusalaseid kogemusi EAS ärimentorprogrammis, kus ta on mentoriks alustavatele ettevõtjatele.

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuste  

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine  

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi

Investeering: 297 € +km (sisaldab lõunasööki)

Toimumiskoht: Tallinn

Lisainfo: info@edunet.ee, tel 5305 9501, 5305 9337

Jagan koolitust

bottom of page