top of page

Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Sisekoolituse tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

N, 27. apr

|

Toimub on-line koolitusena üle Interneti

AutoCAD 2D baaskoolitus

27.04 kl 10.-16.00 Koolitus neile, kellel on vaja alustada või täiendada teadmisi AutoCAD tarkvara abil 2D jooniste koostamiseks ja muutmiseks. Koolitus on-line koolitusena reaalajas üle Interneti. Investeering: 230 € +km

Registration is Closed
See other events

Aeg ja koht

27. apr 2023, 10:00 – 16:00

Toimub on-line koolitusena üle Interneti

Koolituse kirjeldus

Koolitus on praktiline töö AutoCAD tarkvara kasutades 2D jooniste loomiseks ja muutmiseks. Koolitus toimub lektoripoolse juhendamisega, praktiliste harjutuste ja näidete baasil. Praktiline töö vaheldub näidete ja nõuannetega lektori poolt, koolitusel kasutatakse ühistööd koolitajaga ja koolitaja poolt püstitatud harjutuste lahendamist. Omandatakse mitmeid nippe ja töövõtteid kiiremaks tööks AutoCAD tarkvara kasutades. Koolituse programm omandatakse praktilise töö käigus erinevaid ülesandeid ja püstitatud eesmärke täites. Koolituse eesmärk on anda teadmised praktilise töö käigus, kuidas efektiivselt AutoCad 2D võimalusi kasutada, et tagada sujuvam tööoskus ja kõrvalda teadmiste nappusest tulenevad takistused tööülesannete täitmisel. 

Eelteadmised: Windows töökeskkonna igapäevane kasutamine, klaviatuuri, hiire kasutamise oskus. AutoCAD kasutuskogemus ei ole nõutav. Kaasatöötamiseks on vajalik AutoCAD tarvara olemasolu arvutis.

Koolituse sisu:

Moodul 1:

Autocad interface. Command bar (Käskluste sisestamine. Seadete korregeerimine, ühikute määramine, joonistel navigeerimine, objektide selekteerimine)

Moodul 2:

Geomeetria loomine. Line, arc, circle, polyline.

Moodul 3: 

Täpne joonestamine. Object snap, Orthomode, Polar tracking

Moodul 4:

Objektide modifikatsioon NT: Move, Copy, Rotate, Scale, Mirror, Offset, Fillet, Chamfer jne.

Moodul 5:

Layerite kasutamine. Joone paksuse, värvi jt seadete muutmine.

Moodul 6:

Tekstid ja mõõtjooned. Annotatsioonide kasutamine.

Moodul 7:

External references (XREFS) Viidete või šabloonide kasutamine.

Moodul 8:

Blockide kasutamine ja loomine. Lahtritega tabeli loomine.

Moodul 9:

Hatch. Tekstuuride või materjalide lisamine.

Moodul 10:

Viewport ja Layout. Joonise paberile saamine, selle printimine ja pdf failiks tegemine.

Investeering: 230 € +20% km

Toimumise koht: On-line koolitusena reaalajas üle Intenteti. MS Teams tarkvara kasutades. Osalejale vajalik info koolitusest osavõtmise kohta edastakse peale registreerumisvormi täitmist.

Koolitaja: Rendor Sakk

Päevi: 1

Tunde: 8 akadeemilist tundi, kl 10.-16.00

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuse AutoCAD tarkvara kasutades

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Jagan koolitust

bottom of page