top of page

Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Sisekoolituse tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

K, 14. dets

|

Ehitajate tee 150, 13517 Tallinn, Estonia

Andmete analüüs ja kokkuvõtted PivotTable ja PowerQuery abil

14.12 kl 10.-15.00 Praktiline Exceli koolitus andmete importimiseks PowerQuery abil ja imporditud andmetega analüüside teostamiseks PivotTable baasil. Investeering: 250 € +km

Registration is Closed
See other events

Aeg ja koht

14. dets 2022, 10:00 – 15:00

Ehitajate tee 150, 13517 Tallinn, Estonia

Koolituse kirjeldus

Andmete analüüs ja kokkuvõtted PivotTable ja PowerQuery abil

Eelteadmised: Ei eelda põhjalike teadmisi funktsioonidest ja keerukatest arvutustest.

Sihtgrupp: Exceli kasutajad, kellel on vaja teha kokkuvõtteid, andmetabelid omavahel kokku ühendada, analüüsida andmeid erinevate tunnuste järgi. Importida andmeid ja ühendada koondi koostamiseks mitmetest andmetabelitest andmeid (PowerQuery) et neid Pivotiga analüüsida.

Koolitus sobib väga hästi neile, kes kasutavad mahukaid tabeleid ja kellel on vaja korrastada tabeleid, sooritada arvutusi ja analüüse kindlate tunnuste järgi nt kuupäevad, toote koodid, reg nr, projekti tunnused jt tingimuste järgi.

Tarkvara: MS Excel (Koolitus sobib tarkvarade Excel 2010 - Office 365 Excel)

Tulemus:

 • Oskus teha kokkuvõtteid ja esitada raporteid tunnuste järgi (nime, kuupäeva, reg nr, projekti koodi, kulu nr jt andmete järgi)
 • Oskus kuvada kokkuvõtteid summana, keskmise, loendusena jt arvutatavate tulemustena
 • Esitada tulemusi % väärtusena (nt kuidas jagunevad protsentuaalselt väljamaksed kuude, kvartalite ja päevade lõikes)
 • Teha grupipõhiseid kokkuvõtteid (päevade lõikes, kuude lõikes, kvartalite lõikes)
 • Koostada tabelisse arvutatavaid välju- sisemised kokkuvõtted risttabelis
 • Esitada andmeid ristdiagrammina
 • Oskus andmeid kujundada, printida ja tuua kokkuvõttest välja vajalikud andmed
 • Kasutada PowerQuery tööriista andmete importimisel, tabelite kokku ühendamiseks, töödelda andmeid PowerQuery töörista abil
 • Oskus koguda andmeid erinevatest süsteemidest ning luua reegleid andmete üle toomiseks
 • Oskus andmeid koguda ja kogutud andmetest koostada kokkuvõtteid
 • Dünaamilise töölaua loomine PowerQuery ja PivotTable abil
 • PowerQuery abil andmete analüüs mitmetest Exceli tabelitest
 • Korrastada andmetabeleid ja luua korrastamise reegleid PowerQuery abil
 • Saada aru dünaamiliste andmetabelite loomisest ja kuidas loodud rakendust efektiivselt töös kasutada
 • Saada aru PowerQuery kasutamise võimalustest ja valida õigeid tööriistasid õigete tegevuste sooritamiseks

Koolituse sisu:

 • Tabeli koostamise loogika- kuidas tabelit üles ehitada kokkuvõtte koostamiseks, milline on korrektne andmetabel
 • Liigendtabeli ehk Pivoti koostamine ühest andmetabelist
 • Liigendtabeli koostamine mitmest andmetabelist
 • Liigendtabeli ülesehituse loogika ja tabelipõhi
 • Liigendtabeli funktsioonide muutmine
 • Filtrite kasutamine, Slicer, Timeline
 • Liigendtabeli automaatne uuenemine, kui algtabelisse lisandub uusi ridu
 • Gruppide kasutamine (päevade, kuude, kvartalite, aastate lõikes)
 • Liigendtabelis aruannete muutmine (% veeru, rea kohta, sõltuvused millestki jne)
 • Funktsioonide koostamine veerusiltide ja tabelites olevate andmetega- sisemised kokkuvõtted risttabelis
 • Pivotdiagramm ja selle kujundamine
 • Väljavõtted liigendtabelist ja tabeli kujundamine
 • Andmete sorteerimine, sorteerimise seaded (kuupäeva sorteerimine, sorteerimistingimuste loomine)
 • Filtrid Pivotis: Andmete filtreerimine, laiendatud filtri kasutamine, unikaalsete andmete kuvamine, dublikaatide eemaldamine
 • Vahekokkuvõtted gruppide kaupa
 • Miks peaks ja millal peaks kasutama PowerQuery tööriista? Mis on PowerQuery kasutamise eelised? Kuidas tekib dünaamiline, automaatselt uuenev töölaud?
 • PowerQuery andmete importimisel, andmete kogumine Exceli, CSV, PDF, Interneti jt süsteemidest
 • Päringute loomine, ühendamine, muutmine
 • Andmete kogumisel parandusreeglite loomine ja rutiinsete ühilduvusprobleemide kõrvaldamine Andmete toomine ümardatud kujul, arvutatud kujul jt võimalused Andmete suunamine kokkuvõtte tabelisse, kokkuvõtte uuendamine
 • PowerQuery tööriista kasutamine, käsud, nupud, loogika
 • PowerQuery tööriista kasutamine Exceli tabelite korrastamiseks
 • Vlookup vs PowerQuery, millal peaks kasutama PowerQuery tööriista andmetabelite vahel andmete pärimiseks- andmete üle toomine veeru nime ja reatunnuse kaudu. Erinevad seoste loomise viisid
 • PowerQuery abil mitmest Exceli tabelist Pivot aruande loomine. Aruanded kuude ja aastate lõikes. PowerQuery abil uute veergude lisamine kokkuvõtete sooritamiseks- kvartal, päev, kuu aasta jt.
 • Andmete kogumine, kaustas olevatest, erinevatest Exceli failidest, ühte Exceli töövihikusse
 • PowerQuery kasutamine SUMIF, COUNTIF asemel- gruppide aruanded PowerQuery’s
 • PivotTable ja PowerQuery tööriista koos tööle panemine, dünaamilise töölaua loomine erinevatest Exceli failidest
 • Dünaamilise töölaua loomine, kus algfailide baasil koostatakse andmemudel, mida on võimalik omakorda kasutada PivotTable aruandes või Exceli tabelina. Andmemudelisse valitakse andmed arvutivõrgus olevatest Exceli tabelitest
 • Koolituse käigus kasutakse ka jooksvalt erinevaid Exceli funktsioone, kus näidatakse kuidas valemeid kasutada Exceli tabelites ning kuidas tuleb teatud olukordades appi PowerQuery- kiirema lahenduse leidmine, õigeks tegevuseks õige tööriista valimine.
 • Power Query abil erinevate kokkuvõtete koostamine, võimlaused koos praktiliste näidetega

​Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuse tarkvara kasutades

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Investeering: 250 € +20% km (sisaldab lõunapausi)

Toimumise koht: Keskkonnahariduskeskuse seminarikeskus- Ehitajate tee 150, Tallinn. Seminariruum „Hunt“ I korrus 

Koolitaja: Kristjan Sakk

Päevi: 1

Tunde: 6 akadeemilist tundi, kl 10.-15.00

Jagan koolitust

bottom of page