top of page

Praktilised tehnikad keerulistel vestlustel

Koolituse lühitutvustus:

Koolituspäev on eelkõige praktiline ja kogemuslik, kus jagatakse oskusi ja praktiseeritakse, kuidas ennast ja teisi kahjustamata olla kehtestav, öelda EI, anda tagasisidet ja läbi viia keerulisi ja/või pingelisi vestlusi kaastöötajatega, koostööpartneritega, klientidega jne. Koolitusel õpitakse, kuidas kovisiooni mudeli kasutamisel saab probleeme ja dilemmasid ühiselt lahendada ning samuti koosolekuid mitmekesistada. Harjutatakse, kuidas mitte alla anda survetele, kuidas tulla toime ajaliste, finantsiliste piirangutega, teha kompromisse jäädes samas enesekindlaks ennast ja teisi kahjustamata.

 
Koolituse eesmärgiks on:

• jagada oskusi ja praktiseerida, kuidas ennast ja teisi kahjustamata olla kehtestav, öelda EI, anda tagasisidet ja läbi viia keerulisi/ebamugavaid vestluseid töötajatega/klientidega

• suurendada osalejate teadlikkust enda mõjust teistele ja vastupidi

• võimalus õppida üksteise kogemustest ja leida lahendusi konkreetsetele dilemmadele, millega töötajad silmitsi seisavad

• anda kogemusi kuidas kaasaegseid meetodeid saab lihtsalt rakendada oma meeskonnas inimeste arendamisel
 

Kellele on koolitus mõeldud?

Koolitusele on oodatud kõik, kes soovivad edukamalt läbi viia keerulisi ja/või ebameeldivalt pingelisi vestlusi kaastöötajatega, koostööpartneritega, klientidega jne.
 

Koolituse tulemusena osalejad ...

• on omandanud uusi teadmisi ja oskusi, kuidas läbi viia ebamugavaid vestluseid erinevates tööalastes suhetes

• teavad, kuidas ennast erinevates situatsioonides kehtestada ja EI öelda, ennast ja teisi seejuures kahjustamata

• teavad, kuidas anda tagasisidet, mis ei vähenda tagasiside saaja motivatsiooni

• mõistavad paremini enda mõju teistele inimestele ja vastupidi

• on teadlikud oma hoiakute, uskumuste, kehakeele, tegude ja sõnade mõjust suhtlusprotsessile

• on arendanud oma suhtlemisoskuseid
 

Koolituse teemad:

Uskumuste ja hoiakute mõju suhtlusprotsessile

Keerulisteks vestlusteks valmistumine tulevikuperspektiivi abil

Kuidas isiklik 'kardetud' ja 'soovitud' kuvand keeruliste vestluste läbiviimist mõjutavad

Suhtlemisoskuste arendamine

Kuidas lihtsate võtetega suurendada usaldust

Suhtlustõkked

Aju peegelneuronite roll suhtlusprotsessis

Ohu-kasu polaarsusprintsiip kui tööriist omavahelise mõistmise suurendamiseks

Kehakeele ja sõna jõud keerulistes vestlustes

Kuidas ennast erinevates olukordades kehtestada

Kuidas pidada ebameeldivaid ja/või keerulisi vestlusi töötajatega

Kuidas öelda EI

Kuidas anda tagasisidet, mis ei hirmuta ega vähenda motivatsiooni

4 tüüpvestlust töötajatega, kellel on töökohustuste täitmisega probleeme tekkinud

Tabula rasa mudel kui tööriist:

- eelarvamustevabaks suhtlemiseks

- usalduse suurendamiseks

- enda ja teiste arengu toetamiseks

- enda kehtestamiseks

- tagasiside andmiseks

Kovisiooni mudelite kasutamine probleemide ja dilemmade ühiseks lahendamiseks ja koosolekute mitmekesistamiseks.
 

Töötamisviis:

Koolituspäev on eelkõige praktiline ja kogemuslik. Miniloengutele pakuvad vaheldust individuaalsed eneseanalüüsi harjutused, rollimängud, praktilised harjutused väikestes gruppides, diskussioonid suures grupis jms.

Koolitaja rakendab koolitustel erinevaid coachingu ja supervisiooni tehnikaid, mis muuhulgas toetavad üksteiselt õppimist.
 

Koolitaja: Kaidi Peets on sertifitseeritud Denison Organizational Culture Survey (Šveits) konsultant ning rahvusvaheliselt sertifitseeritud superviisor ja coach (Saksamaa). Kaidi on täiendanud end muutuste juhtimise alal Harvardi Ülikoolis, turunduse alal Tallinna Tehnikaülikooli juures ning inimeste juhtimise alal erinevatel rahvusvahelistel täiendkoolitustel (protsessitöö, süsteemne lähenemine, mindfulness, Appreciative Inquiry, skulptuur arendustegevuses jne).

Kaidil on Eesti ja rahvusvaheliste meeskondade arendamise ja juhtide coachingu kogemus erinevatest valdkondadest (kütuse hulgimüük, jaemüügiketid, telekommunikatsioon, tervishoid, kinnisvaraarendus, IT-teenused, finantsteenused, kiirtoitlustus, tsiviilehitus, avalik sektor jpm). Lisaks viib Kaidi läbi pikaajalisi mentorite ja juhtide arenguprogramme ning on õppejõud superviisorite-coachide väljaõppeprogrammis International Supervision and Coaching Institute'is.

Kaidi on ettevõtjana tegutsenud üle 17 aasta, peamiselt koolituse ja kirjastamise vallas. Alates 2008.a. jagab Kaidi oma ettevõtlusalaseid kogemusi EAS ärimentorprogrammis, kus ta on mentoriks alustavatele ettevõtjatele.
 

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi, koolituse läbimisel osalejale tunnistus

Investeering: Küsi pakkumist info@edunet.ee

Toimumiskoht: Kokkuleppel Tellijaga

Koolitaja: Kaidi Peets

Lisainfo: info@edunet.ee, tel 5305 9501, 5305 9337

Täname! Olete registreeritud, Teiega võetakse ühendust.

bottom of page