top of page

Andmekaitse- uued teadmised ja praktilised soovitused

 

Koolituse lühitutvustus:

Töötlete isikuandmeid ja sooviks parimal moel rakendada uusi nõudeid, mida andmekaitsereform endaga kaasa toob? Arutleme, selgitame ja anname soovitusi.
 

Koolitusel osaleja saab teadmised, mida ja kuidas ning millises järjekorras tegevusi kavandada, et andmekaitsereformi nõuetega isikuandmete töötlemine vastavusse viia.
 

Koolitus on mõeldud töötleja esindajatele, kes

• peavad tagama andmete töötlemise õiguspärasuse vastavusse viimise andmekaitsereformi nõuetega

• kelle igapäevane töine tegevus on seotud isikuandmete töötlemisega
 

Koolitusele on oodatud vastutava ja volitatud töötlejate töötajad, kes töötavad välja või vastutavad isikuandmete töötlemise nõudete kohaldamise eest organisatsioonis
 

Koolituse teemad:

• Andmetöötleja kohustused ja andmekaitsealane mõjuhinnang; millised muutused?

• Töötlemistoimingute registreerimine; kas peab või mitte?

• Andmekaitsespetsialist: kellele, milleks?

• Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse: mida tähendab ja mis faasis on vaja kohaldada?

• Andmesubjekti õigused sh (andmete ülekantavus)

• Küsimused-vastused
 

Töötamisviis:

Lühiloengud, arutelud, praktilised soovitused
 

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi, koolituse läbimisel osalejale tunnistus

Investeering: Küsi pakkumist

Toimumiskoht: Kokkuleppel Tellijaga

Täname! Teiega võetakse ühendust

bottom of page