top of page

Aja juhtimine

Koolituse eesmärgiks on:

  • Teadvustada aja kasutamise efektiivsuse vajadus

  • Leida ideid oma tööaja paremaks kasutamiseks
     

Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad oma aega efektiivsemalt planeerida. Koolitus on praktilist laadi.
 

Koolituse tulemusena osaleja:

  • Oskab oma ajakasutust täpsemalt analüüsida.

  • Saab uusi ideid oma aja paremaks kasutamiseks.

  • Saavutab suurema tasakaalu erinevate eluvaldkondade vahel
     

Koolituse sisututvustus:

Isiklik efektiivsus ja eneseregulatsioon.
Sisemised tegurid, mis takistavad efektiivse ajajuhtimise kasutusele võtmist.
Ümberlülitumise võime ühelt ülesandelt teisele - millest see sõltub. Vastuseis muutustele. Meie väärtused ja veendumused, kui meie edu soodustavad või takistavad tegurid. Väärtuste roll ajakasutuses.

Ajajuhtimise olemus ja põhieesmärgid.
Ajakorraldamise psühholoogilised mõjurid. Ajataju. Eesmärkide püstitamise ja prioriteetide määramise tähtsus.
Ajajuhtimise neli põlvkonda: nende puudused ja tugevused.
Eesmärkide määramise tähtsus.

Erinevad ajaplaneerimise meetodid.
Oma aja planeerimine 3. põlvkonna ajaplaneerimise meetodi põhjal koolituse ajal.

Kuidas seada prioriteete elus ja tööl.
Oma töö organiseerimine

Ajataju: “ida” ja “lääne” aeg ning selle väljendumine igapäevaelus (alatised hilinejad versus täpsed inimesed).

Ajakulutajad
Kuhu kulub minu aeg ja kuidas ma raiskan ise teiste aega. Rühmatöö.

Ajasäästjad
Delegeerimine, enesekehtestamine, “ei” ütlemine, tegevuste standardiseerimine ja konsolideerimine.

Koosolek - kas ajaraiskaja või efektiivne töömeetod? Efektiivse koosoleku tunnused.
 

Töötamisviis: Lühiloengud, praktilised harjutused, testide täitmine ja tagasiside, arutelud, rühmatööd. Ühe tööpäeva reaalne planeerimine koolituse ajal.

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi, koolituse läbimisel osalejale tunnistus

Investeering: Küsi pakkumist info@edunet.ee

Toimumiskoht: Kokkuleppel Tellijaga

Koolitaja: Helle Kahro

Täname! Teiega võetakse ühendust

bottom of page