Juhtimiskoolituste kalender
Kõiki koolitusi on võimalik tellida asutusesiseste grupikoolitustena ka väljaspool Tallinna. Registreerumisvorm koolituse kirjelduses.

10.12 kl 10.00-17.30 ja 11.12 kl 9.-17.00

Esmatasandijuhi oskuskoolitus tootmisettevõttele

Asudes tööle juhina satuvad oma ala tugevad spetsialistid tihti endalegi ootamatult täiesti uude maailma. Sageli on keeruliseks ja aeganõudvaks osutunud juhi töö olemuse mõistmine, juhi roll ja oskuste omandamine, suutes tegutseda ning käituda juhina, eriti liidrina. Oluliseks eristuvaks kompetentsusteks on just inimsuhetega seotud alad. Edukad juhid eristuvad kõrgete sotsiaalsete, kommunikatiivsete ja emotsionaalsete kompetentsuste poolest. Nimetatud kompetentsusi on võimalik õppida.

Investeering: 377 € +km

Toimumiskoht: Tallinn, Tähetorni Hotell,Tähetorni 16

Koolitaja: Toomas Osvet

15.12 ja 16.12 kl 10.00-13.30 toimub online koolitusena üle veebi

Tootmispotentsiaali kujundamine ja tootmistegevuse efektiivne planeerimine

Koolituse käigus saavad osalejad ülevaate tootmispotentsiaali loomise ja planeerimise põhimõtetest ning tootmisprotsessi operatiivse juhtimise ja planeerimise arengusuundadest. Praktilised näited ja ülesanded aitavad paremini mõista tootmise operatiivse juhtimise põhimõtteid ja meetodeid. Ühiste rühmatööde käigus tuuakse välja kitsaskohad ja pakutakse välja võimalikud lahendused.

 

 

Investeering: 277 € +km
Koolitaja: Jaak Lavin

11.02 10.00-17.30 ja 12.02 9.00-17.00

Управление работниками на производственном предприятии

Краткое описание содержания: Работа руководителя по своему существу очень насыщенный вид деятельности. Одной из важнейших компетенций профессионального руководителя является способность мотивировать и увлекать работников, налаживать действенные отношения сотрудничества, ставить общие цели и вместе с командой добиваться их реализации. Основа ее заключается в понимании происходящего в умах и чувствах людей, владении эффективными техниками поведения. Умения управлять людьми - это практические умения, которым можно научиться.

Investeering: 377 € +km

Toimumiskoht: Tallinn, Tähetorni Hotell, Tähetorni 16

Koolitaja: Toomas Osvet

03.03 10.00 -17.30

Coachiv juhtimine

Koolituse eesmärk on võimaldada osalejatel kogeda ja praktiseerida coachiva juhtimise kõige olulisemaid tööriistu, mis aitavad meeskonnas luua positiivseid muutusi, kiirendavad ühist õppimist, koostööd ning innustavad meeskonnaliikmeid võtma suuremat vastutust

 

 

Investeering: 277 € +km
Toimumiskoht: Tallinn

Koolitaja: Kaidi Peets

05.03 10.00-17.30

Töökaotus- hirmud versus võimalused

Koolitus on mõeldud kõigile neile, kes soovivad uude tööellu sisenemiseks juurde teadmisi ja praktilisi oskusi, leida iseendale sobivad uued lahendused ja need ka ellu viia. Need on oskused mida on võimalik õppida. Käesolev koolitus annab võimaluse toimuvat täpsemalt mõtestada, omandada oskusi, ennast paremini juhtida ning pingelisel tööjõuturul kindlamini tunda. Selline muutus õpiprotsessi ajal annab õppijale kindlust ja julgust õpitud käitumist kasutada erinevates olukordades

Investeering: 277 € +km

Toimumiskoht: Tallinn

Koolitaja: Toomas Osvet

18.03 kl 10.00-17.30 ja 19.03 kl 9.00-17.00

Edukad läbirääkimised teoorias ja praktikas

Koolituse eesmärgiks on anda oskusi läbirääkimiste ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks. Õppida erinevaid läbirääkimiste tehnikaid, vestluste käiku ja juhtimiseks vajalikke sobivaid lahendusi. Arendada oskusi, seista enese vajaduste ja huvide eest, arvestades ka teise poole huvisid ning vajadusi

Investeering: 377 € +km

Toimumiskoht: Tähetorni hotell, Tähetorni 16, Tallinn

Koolitaja: Toomas Osvet

24.03 10.00-17.30

Sisseostu juhtimine ja materjalivarude planeerimine tootmisettevõttes

Koolituse eesmärgiks on korrastada ja süstematiseerida osalejate olemasolevaid teadmisi läbi teoreetiliste seisukohtade, pakkuda metoodikaid ja lahenduslikke mudeleid ostujuhtimises üles kerkivate küsimuste lahendamiseks, anda uusi teadmisi ja kogemusi

Investeering: 277 € +km

Toimumiskoht: Tallinn, Tähetorni Hotell, Tähetorni 16

Koolitaja: Jaak Lavin

08.04 kl 10.00-17.30 ja 09.04 kl 9.00-17.00

Tunnustava juhtimise treening

Koolitusele on oodatud juhid ja spetsialistid, kes soovivad arendada oskusi, et luua oma meeskonnas, koostöögrupis või lihtsalt kaastöötajatega meeldivaid, tunnustavaid ja motiveerivaid koostöösuhteid.

 

Investeering: 377 € +km

Toimumiskoht: Tähetorni hotell, Tähetorni 16, Tallinn

Koolitaja: Toomas Osvet

14.04 10.00 -17.30

Управление закупками и планирование запасов материалов на производственном предприятии

Целью обучения является упорядочить и систематизировать существующие знания участников посредством теоретических положений, предложить методики и модели поведения для решения вопросов, возникающих в сфере управления закупками, а также предоставить новые знания и опыт

Investeering: 277 € +km

Toimumiskoht: Tallinn

Koolitaja: Jaak Lavin

28.05 kl 10.00-17.30

Praktilised võtted enda ja meeskonna töörõõmu suurendamiseks

Koolituse eesmärk on arendada osalejates oskusi, mis suurendavad enda ja meeskonna töörõõmu ning aitavad murede ja hirmudega paremini toime tulla

Investeering: 277 € +km

Toimumiskoht: Tallinn

Koolitaja: Kaidi Peets

Tellimisel sisekoolitusena

Результативное собрание

Краткое описание содержания: Одним из важнейших компонентов успешной командной работы является понятный и быстрый обмен информацией. На собраниях и обсуждениях всегда есть возможность представить разъяснения по оставшимся неясными вопросам таким образом, чтобы они были понятны всем, кто сталкиваются с ними в своей повседневной работе.

На данном занятии мы не только изучим все необходимое для проведения содержательных и результативных собраний, но и поупражняемся на практике в их проведении.

 

Investeering: 277 € +km

Toimumiskoht: Tallinn

Koolitaja: Toomas Osvet

Tellimisel sisekoolitusena

Positiivse klienditeeninduse arendamine

Klient soovib olla mõistetud, hinnatud ning viisakalt ja väärikalt koheldud. Paraku ei ole rahulolev klient täna piisav. Et klient tootest või teenusest vaimustuks ja selle kohta hea sõna levitaks, tuleb kliendi ootusi ületada ja teda üllatada.

Investeering: 277 € +km
Toimumiskoht: Tallinn

Koolitaja: Kaidi Peets

Tellimisel sisekoolitusena

Vahejuhi meistriklass. Vigade vältimine vahejuhi töös

Koolitus on mõeldud juhtidele, kes peavad oma alluvate tõhusa juhtimise kaudu ellu viima tippjuhtkonna otsuseid. Koolitusest saavad abi nii alustavad juhid kui ka juhid, kes on sattunud keerulistesse olukordadesse ning peavad vastutama strateegiliselt tähtsate väljakutsete eest

Investeering: 377 € +km

Toimumiskoht: Tallinn

Koolitaja: Margus Alviste

Tellimisel sisekoolitusena

Планирование производства и эффективное управление производственной деятельностью

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ: Дать обзор основополагающих истин планирования и управления производственным процессом, с помощью которых участники обучения смогут повысить эффективность производственной деятельности на своем предприятии.

Investeering: Küsi pakkumist info@edunet.ee

Toimumiskoht: Kokkuleppel Tellijaga

Koolitaja: Jaak Lavin

Tellimisel sisekoolitusena

Ettevõtte tootmisprotsesside optimeerimine ja eesmärgipärane juhtimine läbi kulusäästliku tootmise

Tänases majanduskeskkonnas seisavad tootmisettevõtted rohkem kui kunagi varem oma tegevusprotsesside optimeerimise vajaduse ees. Koolitus annab ülevaate protsesside optimeerimise erinevatest meetoditest ja mudelitest. Koolitusel analüüsitakse protsesside optimeerimise erinevaid aspekte, seletatakse lahti enamlevinud mudelid ja meetodid ning analüüsitakse, kuidas konkreetsed mudelid ja meetodid võiks sobida ettevõtte protsesside optimeerimiseks

Investeering: Küsi pakkumist info@edunet.ee

Toimumiskoht: Kokkuleppel Tellijaga

Koolitaja: Jaak Lavin

Tellimisel sisekoolitusena

Эффективное использование времени- Tайм-менеджмент

Цель обучения- Осознать необходимость эффективного использования времени. Обучение предназначено для тех, кто хочет научиться более эффективно планировать своё время. Обучение имеет прикладной характер

Investeering: Küsi pakkumist info@edunet.ee

Toimumiskoht: Kokkuleppel Tellijaga
Koolitaja: Helle Kahro

Tellimisel sisekoolitusena

Kак управлять стрессом?

Цель обучения - Hаучиться с помощью полученных на курсе знаний и навыков лучше справляться со стрессом. Способы более быстрого выхода из негативного эмоционального состояния.

Investeering: Küsi pakkumist info@edunet.ee
Toimumiskoht: Kokkuleppel Tellijaga

Koolitaja: Helle Kahro

 

Tellimisel sisekoolitusena

Inimeste juhtimine tootmisettevõttes

Professionaalse juhi üheks oluliseks kompetentsuseks on võimekus töötajaid innustada, neid kaasa haarates ja luues toimivaid koostöösuhteid. Samuti on juhi ülesandeks püstitada ja saavutada koos meeskonnaga ühised eesmärgid. Selle teostamiseks on vajalik inimeses toimuva mõistmine ja mõjusate käitumistehnikate valdamine. Inimeste juhtimisoskused on praktilised oskused ning neid on võimalik õppida. Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi ja oskusi inimeste juhtimiseks tootmisettevõttes ning üksuse eesmärkide saavutamiseks.

Investeering: Küsi pakkumist info@edunet.ee

Toimumiskoht: Kokkuleppel Tellijaga

Koolitaja: Toomas Osvet

Tellimisel sisekoolitusena

Läbirääkimiste tehnikad ehitusvaldkonna projektijuhtidele

Koolitusele on oodatud kõik juhid ja spetsialistid, kes ehitusvaldkonnas puutuvad kokku läbirääkimistega hankijate, tarnijate, partnerite, kolleegidega, alluvate või ülemustega.

Käesoleva koolitusprogrammi eesmärgiks on anda osalejatele võtmeoskused edu saavutamiseks läbirääkimistel.

Investeering: Küsi pakkumist info@edunet.ee
Toimumiskoht: Kokkuleppel Tellijaga

Koolitaja: Margus Alviste

Tellimisel sisekoolitusena

Kuidas integreerida Z-põlvkonna noori tänastesse tööprotsessidesse ja kollektiividesse?

Koolitus on suunatud kõikide tasandi juhtidele, personali- ja koolitusjuhtidele, kes puutuvad

kokku erinevate generatsioonide töötajatega seotud väljakutsetega.

 

Investeering: Küsi pakkumist info@edunet.ee

Toimumiskoht: Tallinn

Koolitaja: Margus Alviste

Tellimisel sisekoolitusena

Isiklike ressursside juhtimine ja mõistlik ajastamine

Käesoleva programmi läbimisel on osalejad analüüsinud senist ressursikasutust ning leidnud ideid selle parendamiseks. Koolitus sisaldab praktilisi meetodeid enda ressursside taastamiseks ja tõhususe saavutamiseks.

 

Investeering: Küsi pakkumist info@edunet.ee

Toimumiskoht: Kokkuleppel Tellijaga

Koolitaja: Margus Alviste

Tellimisel sisekoolitusena

Töövõime hindamine ja töösoorituste tõhustamine

Käesolev programm aitab paremini mõista inimeste töösooritust mõjutavaid tegureid, toob välja liigset energiakulu kaasa toovad faktorid ning aitab osalejatel teadlikult juhtida enda töövõimet. Vaatleme tööergonoomika elemente ja kujundame nii sotsiaalsed, psüühilised, füüsilised kui energeetilised eeldused inimeste töövõime suurendamiseks. Treening on sobilik nii vaimse kui

füüsilise töö tegijatele.

 

Investeering: Küsi pakkumist info@edunet.ee

Toimumiskoht: Kokkuleppel Tellijaga

Koolitaja: Margus Alviste

Tellimisel sisekoolitusena

Infosulgudega toimetulek- kommunikatsiooni tõhustamine

Koolituse eesmärgiks on teadvustada osalejatele infoga seotud probleemide tekkepõhjusi organisatsioonis ja organisatsioonide vahel ning pakkuda praktilisi võtteid nendega toimetulekuks.

Investeering: Küsi pakkumist info@edunet.ee

Toimumiskoht: Kokkuleppel Tellijaga

Koolitaja: Margus Alviste

Tellimisel sisekoolitusena

Praktiline coachingu koolitus juhtidele

Järjest enam levib coachiv juhtimisstiil, mis soodustab töötajatel ise lahendusteni jõudmist, vastutuse võtmist lõpptulemuste eest ning mille tulemusena tõusevad rahulolu ja tulemused. Koolitus annab praktilised lahendused juhtimisalastele väljakutsetele ja vastused küsimustele

Investeering: Küsi pakkumist info@edunet.ee
Toimumiskoht: Kokkuleppel Tellijaga

Koolitaja: Kaidi Peets

Tellimisel sisekoolitusena

Praktilised tehnikad keerulistel vestlustel

Koolituspäev on eelkõige praktiline ja kogemuslik, kus jagatakse oskusi ja praktiseeritakse, kuidas ennast ja teisi kahjustamata olla kehtestav, öelda EI, anda tagasisidet ja läbi viia keerulisi ja/või pingelisi vestlusi kaastöötajatega, koostööpartneritega, klientidega jne. Koolitusel õpitakse, kuidas kovisiooni mudeli kasutamisel saab probleeme ja dilemmasid ühiselt lahendada ning samuti koosolekuid mitmekesistada. Harjutatakse, kuidas mitte alla anda survetele, kuidas tulla toime ajaliste, finantsiliste piirangutega, teha kompromisse jäädes samas enesekindlaks ennast ja teisi kahjustamata

Investeering: Küsi pakkumist info@edunet.ee

Toimumiskoht: Kokkuleppel Tellijaga

Koolitaja: Kaidi Peets

 

Tellimisel sisekoolitusena

Tööstress ja oskus seda juhtida

Koolitusel uurime stressi tekkepõhjusi ning otsime võimalusi liigsetest pingetest hoidumiseks. Räägime, mis on tööstress ning kuidas taastuda tööpingetest

Investeering: Küsi pakkumist info@edunet.ee

Toimumiskoht: Kokkuleppel Tellijaga

Koolitaja: Helle Kahro

Tellimisel sisekoolitusena

Arenguvestlused

Arenguvestlused on sageli muutunud koormavaks lisatööülesandeks suure töökoormuse kõrval ning hea kontakti saamisel ei aita kaasa ka ülihead tehnilised lahendused. See on ka põhjuseks, miks aeg-ajalt on hea värskendada ja uuendada oma vestlemisalaseid oskuseid ja teadmisi. Antud koolitusel õpime ja harjutame efektiivset arenguvestluse mudelit kasutama, mis põhineb viimase aja neuroteaduste avastustel. Sisuliste arenguvestluste tulemusena paraneb mõlema osapoole motivatsioon ja tõuseb organisatsiooni tulemuslikkus

Investeering: Küsi pakkumust info@edunet.ee
Toimumiskoht: Kokkuleppel Tellijaga

Koolitaja: Ruti Einpalu

Tellimisel sisekoolitusena

Kliendihalduri mõjususe kasvatamine

Koolituse tulemusena on osalejad analüüsinud iseenda mõju teistele isikutele ja koostanud endale isikliku arenguplaani, omandanud oma mõju kasvatamiseks vajalikud töövõtted ja harjutuste kompleksi, kasvatanud oma enesekindlust ja motivatsiooni ning leidnud ideid klientide tõhusamaks mõjutamiseks, kinnistanud omandatut läbi praktiliste harjutuste ja koostanud endale isikliku õppematerjali

Investeering: Küsi pakkumist info@edunet.ee
Toimumiskoht: Kokkuleppel Tellijaga

Koolitaja: Margus Alviste

Tellimisel sisekoolitusena

Aja juhtimine

Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad oma aega efektiivsemalt planeerida

Investeering: Küsi pakkumist info@edunet.ee
Toimumiskoht: Kokkuleppel Tellijaga

Koolitaja: Helle Kahro

Tellimisel sisekoolitusena

Müügitulemuste saavutamine – praktilised müügivõtted

Koolitus on mõeldud kõikidele spetsialistidele ja juhtidele, kes puutuvad otseselt kokku klientidega ning kes võivad mõjutada kliendi ostuotsust. Koolitus sobib aktiivse müügiga tegelejatele, samuti konsultatiivse müügi teostajatele, letimüüjatele, teenindajatele, müügijuhtidele ja väikeettevõtjatele. Koolitus sobib nii alustavatele kui ka juba müügikogemust omavatele osalejatele.

Investeering: Küsi pakkumist info@edunet.ee
Toimumiskoht: Kokkuleppel Tellijaga

Koolitaja: Margus Alviste

Tellimisel sisekoolitusena

Suhtlemine telefoni teel ja telefonimüük

Kursuse eesmärgiks on anda teadmisi nii telefonisuhtluse eripärast kui ka arendada oskusi aktiivse müügitöö korraldamiseks ning telefonimüügi vestluse edukaks läbiviimiseks

Investeering: Küsi pakkumist info@edunet.ee
Toimumiskoht: Kokkuleppel Tellijaga

Koolitaja: Toomas Osvet

Please reload

Võta ühendust

Helle Remmel
Telefon: 530 59501
helle@edunet.ee
info@edunet.ee

Merike Siigart
Telefon: 530 59337
Telefon: 530 59517
merike@edunet.ee
info@edunet.ee