top of page

Excel projektijuhi tööriistana

Praktiline koolitus, kus koostatakse projektijuhile vajalikud tööriistad Exceli tabelite näol. Läbi loodavate lahenduste õpitakse selgeks vajalikud Exceli valemid ja rakendused. Koolitusel tekivad tööfailid, mida saab asutuses koheselt kasutusel võtta. Koolitus sobib alates Excel 2010 versioonist.

 

Eelteadmised
Koolitus eeldab Exceli kasutamise kogemust nt
Excel baaskoolitusel omandatud või võrdväärsed oskused.

 

Koolituse sisu:

Koolitusel ehitatakse Exceli tööriistadega töötavad rakendused. Rakenduste loomiseks kasutatakse erinevaid funktsioone ja Exceli tööriistu. Võtame loodavad tööriistad uuesti „pulkadeks“ lahti ja paneme need kokku tagasi ja kohendame vastavalt vajadustele.

 

 • Arvutavate valemite ja funktsioonide kasutamine projektitabelites (seosed, parandused, arvutused, võrdlused jt vajalikud tegevused funktsioonide abil)

 • Automaatse pakkumismudeli loomine
  Kirjeldus: Luuakse pakkumuse põhi (template), mis võtab rippmenüüde kaudu vormile sobivad andmed ja teeb sobivad kalkulatsioonid
   

 • Projektiplaani loomine
  Kirjeldus: Luukase projektitööde põhi, kus on näidatud seosed tööde vahel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Aruandetöölaua loomine
  Kirjeldus: Luuakse projektiplaani järgi aruanne- tööde kokkuvõte, ajaline maht jm tulemuste järgi (Pivot ja PowerQuery baasil)
   

 • Projektiplaani loomine graafiliselt
  Kirjeldus: Andmete visualiseerimine graafikute abil, ajatelg Timeline

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuse tarkvara kasutades

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolituse kestus: 1 päev kl 10.-16.00 (sisaldab lõunapausi). Koolituse kestus 8 akadeemilist tundi

 

Investeering koolitusele: 280 € +km

Koolitaja: Kristjan Sakk

Registreerun koolitusele:

projektiplaan.jpg
ajatelg.jpg
Vali osalemise kuupäev
Soovin saada edaspidi koolitusinfot e-postile (abimaterjalid, uued koolitused)

Täname, olete registreeritud. Peale andmete kontrollimist edastatakse Teie e-postile registreerumise kinnitus!

bottom of page