Tootmispotentsiaali kujundamine ja tootmistegevuse efektiivne planeerimine