top of page

Arvuti- ja juhtimiskoolitused

oskus leida lahendusi

Sisekoolituse tellimus        Arvutikoolitused        Juhtimiskoolitused        Koolitusvaldkonnad        Meist        Kontakt

Tellimisel sisekoolitusena

|

Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile

Sisekoolitusena: Tekstitöötlus ja mahukate dokumentide ülesehitus MS Word baasil

Tellimisel sisekoolitusena Koolituse tulemusena omandatakse teadmised töötamiseks MS Wordi dokumentidega MS Word baasil. Oskus teha tööd ühisfailidega, kasutada viiteid jt rakendusi dokumentide haldamiseks ja koostamiseks.

Aeg ja koht

Tellimisel sisekoolitusena

Toimumiskoht vastavalt kliendi soovile

Koolituse kirjeldus

Lepingute, taotluste, pakkumiste jt dokumentide koostamine ning haldamine MS Wordis- MS Word koolitus

Eelteadmised: Teksti sisestamise oskus, dokumendi salvestamise ja avamise oskus

Koolituse tulemus: Koolituse tulemusena omandatakse teadmised töötamiseks MS Wordi dokumentidega MS Word baasil. Sobib 2007- Office 365 versiooni kasutajatele

Koolituse teemad:

Ametliku dokumendi loomine

 • Dokumendipõhi ja selle kasutamine
 • Dokumendi seaded (lehe seaded, lehe formaat, reavahed, positsioonid, joonlaua kasutamine)
 • Loetelud, alajaotustega loetelud
 • Päised ja jalused
 • Graafika lisamine (logo, pilt)
 • Vormide lisamine dokumendile, sektsioonide lisamine ja sektsioonide kaitsmine. Täidetava dokumendiblanketi loomine

Tekstide kujundamise võimalused

 • Teksti kujundamine
 • Lõigu seaded ja lõigu kujundamine
 • Stiilide kasutamine, stiilide muutmine, stiilide importimine
 • Kujunduse jälgimine ja eemaldamine
 • Kujunduse edasi kandmine 

Töötamine tabeliga

 • Tabeli koostamine ja kujundamine
 • Ridade, veergude lisamine, lahtrite ühendamine

Pika dokumendi koostamine ja haldamine

 • Parandusrežiimi kasutamine ja muudatuste jälgimine
 • Teksti otsimine ja asendamine
 • Tekstiosade kommenteerimine
 • Sisukorra koostamine, tähestikuline sisukord, registrisisukord
 • Lk numbrid
 • Päised / jalused
 • Lehe seaded ja sektsioondie kasutamine- lk nr sobivalt kohalt
 • Dokumendi kaitsmine, kaitstud alasse tekstivormide lisamine
 • Viitamised dokumendis (ristiviited, joonealused viited, lõpuviited, objektide sildistamine)

Kleebiste, kirjade ja ümbrike vormistamine

 • Hulgipostitus (Mail Merge) ja selle kasutamine kleebiste, ümbrike ja kirjade kirjutamisel

Printimine ja salvestamine

 • Salvestamise formaadid (doc, docx, pdf, txt, rtf) ja formaatide ühilduvus erinevate programmide vahel
 • Printimine ja printimise seaded. Kleebise ja ümbriku trükk

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuse tarkvara kasutades

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Koolituse kestus: 5 akadeemilist tundi

Koolitaja: Kristjan Sakk

Jagan koolitust

bottom of page