Ettevõtlusele kaasa aitamine läbi Internetiturunduse koolituse

Saku, Saue, Harku ja Kiili valla mikro- ja väikeettevõtele suunatud praktiline Internetiturunduse koolitus. Koolituse eesmärgiks on korraldada mikro ja väikeettevõtjatele ettevõtlust toetavat praktilist Internetiturunduse koolitust.

 

Koolitus on ettevõttele tasuta. Ettevõtluskoolitus rahastatakse Leader programmist (meede 4). Koolitus korraldatakse koostöös Edunet OÜ'ga. Osalejale on koolitus tasuta (sisaldab kodulehe analüüsi, koolitust, koolitusmappi, lõunasööki, tunnistust, arvutiklassi kasutust, tasuta parkimine)

 

 

 

 

 

 

 

 

Koolituse tulemus:

 • Analüüsitakse iga osaleja (ettevõtja) kodulehte ja koostatakse töölehed soovitustega Interneti turunduse seisukohast. Ettepanekute eesmärk on jõuda otsingusüsteemides võimalikult kõrgele ja seeläbi aidata kaasa organisatsioonidel oma tooteid ja teenuseid efektiivsemalt turundada

 • osalejal tekkinud arusaam internetiturunduse olemusest, võimalustest ja vajalikkusest. Suudetakse analüüsida oma kodulehe struktuuri ja info jaotust ettevõtte seisukohast ning tarbija vajadustest lähtuvalt, saadakse aru kodulehe turundusest ja selle vajalikkusest- kuidas olla konkurendist parem?

 • oskus kasutada erinevaid Itnernetiturunduse võimalusi toodete / teenuste pakkumiseks

 • oskus kasutada Interneti potentsiaali teenuste / toodete turundamisel ning anaüüsida tarbija käitumist ja selle järgi võtta vastu õigeid otsuseid

 • oskus arvestada seaduses tulenevate piirangutega Internetis turundamisel

 • oskus arvestada otseturundusel andmekaitseseadusest tulenevate piirangutega

 

Koolituse sisu:

Koolitusele eelnevalt analüüsitakse koolitaja poolt iga osaleja ettevõtte kodulehte ja koostatakse juhised kodulehe muutmiseks ja parendamiseks just turunduse seisukohast. Koolitusel käiakse läbi need teemad ja nüansid, mida peab iga ettevõte teadma, et oma tooteid või teenuseid efektiivselt üle Interneti  turundada.

Koolituse peamised teemad:

 • Interneti turunduse kanalid ja nende toimivus, milliseid kanaleid reaalselt kasutada ettevõtja seisukohast

 • Seadusest tulevad piirnagud Interneti turunduses, andmekaitselised piirangud, kellele võib reklaami edastada? Kuidas käituda reklaami edastamisel?

 • Analüüsitööriistade kasutamine tarbijakäitumise jälgimiseks, saadud teadmise kasutamine toodete / teenuste reklaamimisel. Iga osaleja analüüsib oma toodetest / teenustest lähtuvalt

 • Kuidas saadud statistikat ettevõtluses kasutada, milline on analüüsi tulem, millest see koosneb ning sellest järelduste tegemine (nt millises kuus on mõistlik teenust pakkuda. Kas nimi, mille oleme andnud tootele ka tarbijat kõnetab, kuidas luua sisukat tootekirejdust Interneti otsingumootori seisukohast jmt)

 • Turundusmudeli, ajakava loomine, tulemuste jälgimine ning hindamine. Otsuste tegemine hindamistulemuste põhjal

 • Ühisturunduse võimalused, kas õnnestub ka midagi koos teha?

 • Millised võiksid olla peamised meetodid turundamisel ja millised toetavad tegevused, mis aitavad ühtlases tempos toodet / teenust parimini Internetis esile tõsta

 • Koduleheturundus (SEO), miks on see vajalik? Kuidas Infot paigutada ja kuidas seda esitada kodulehel. Eesmärk on olla konkurendist parem. Kuidas tuvastada paremust?

 • Otsingumootori turundus, kuidas paremini esile tulla, kuidas olla otsingus 10 esimese seas. Otsingute psühholoogia ja kuidas saada klient oma tooted või teenust tarbima

 • Konkurendi analüüsimine ja tema igapäevased tegevused, mida sellest järeldada, mis on minul tegemata?

   

Koolituspäeva ajakava jaotub järgnevalt:

09.45 – 10.00 Kogunemine

10.00 – 12.00 I osa, praktiline koolitus

12.00 – 12.45 Lõunapaus

12.45 – 14.15 II osa, praktiline koolitus

14.15 – 14.30 Vaheaeg

14.30 – 15.45 III osa, praktiline koolitus

15.45 – 16.00 Päeva kokkuvõte, täiendavad küsimused, arutelud

 

Koolituse maht: koolituse maht 8 akadeemilist tundi, koolitus viiakse läbi ühel päeval.

 

Toimumise koht:
Tallinn, Keskkonnahariduskeskuse seminarikeskuses. Ehitajate tee 150 Seminariruum "Hunt" I korrus.

 

Osalemistingimused:
Koolitus on suunatud Saue, Saku, Harku, Kiili valla piirkonna ettevõtjatele k.a MTÜ, FIE. Osaleda saavad Saku, Saue, Harku ja Kiili vallas registreeritud või tegutsevad ettevõtted, FIE'd. Ühest ettevõttest võib osaleda mitu osalejat.

Koolitusele registreerumiseks täida allolev vorm. Kohtade arv on piiratud, grupi suurus 10 osalejat, ületäitumise korral registreerumine lõpetatakse. Kokku korraldatakse 4 koolitust. Üks osaleja saab osaleda ainult ühel koolitusel. Info: info@edunet.ee

 

Koolitusgrupi suurus: ühes grupis 10 osalejat
 

Koolitaja:

Kristjan Sakk Edunet OÜ juht/asutaja. Koolitanud väike- ja keskmise suurusega ettevõtete Internetiturunduskoolituse projektides koolitajana, mille käigus on saanud koolitust ca 200 erinevat organisatsiooni. Koolitanud veebialastel koolitustel ca 300 organisatsiooni. Osalenud sõltumatu eksperdina Internetiturunduse valdkonnas ja mitmete veebirakenduste loomiste, arenduste juures.

Registreerumine on lõpetatud gruppide täitumise tõttu. Kõikidele registreerujatele saadetakse koolitusinfo 01.02 kuupäevaks. Järjekorda registreerujatele jagatakse koha vabanemisel epostile infot. Koolitused toimuvad 20, 21.02 ja 05, 06.03 algusega kell 10.00


 

leader.jpg