top of page

MS Access koolitus: Andmebaaside loomine ja kasutamine

Sihtgrupp:

Arvutikasutajad, kes soovivad luua andmebaase ja õppida selle kasutamise võtteid (andmete lisamine, vormide loomine, kasutamine, andmete otsing päringute abil, aruannete loomine)

 

Eelteadmised:

Arvutikasutamise oskus- teksti sisestamine, salvestamine, failide avamine, klaviatuuri kasutamise oskus. Failidest, kataloogidest arusaam ja nende kasutamine

Koolituse tulemus:

Koolituse läbinul on oskused andmebaaside loomiseks ja kasutamiseks programmiga MS Access. Koostada andmebaase, sooritada väljavõtteid, aruandeid, koostada päringuid, kasutada vorme

 

Koolituse programm:

Andmebaaside loomine

 • Andmebaasi ülesehitus. Kirje, Väli, ID, Võtmed (Primary, Foreign key)

 • Andmete normaliseerimine

 • Tabelite loomine, erinevad andmetüübid ja nende kasutamine (Short Text, Number, Long Text, Yes/No jt)

 • Andmete import

 • Andmete töötlus päringute abil

 • Vormide loomine ja disainimine

 • Aruannete loomine

 • Andmebaasi varundamine ja taastamine

 • Nupuribade ja kiirmenüüde loomine

Andmebaaside kasutamine

 • Andmebaaside ehitus ja tööpõhimõtted. Töötamine tabelitega (avamine, sulgemine, muutmine, navigeerimine tabelis, kirjete lisamine, kustutamine)

 • Andmebaaside avamine ja sulgemine

 • Töövälja kohandamine

 • Andmete otsing andmebaasist – päringud, risttabelid, sorteerimine, filtreerimine, tingimuslikud filtrid)

 • Lihtsamad muutmispäringud, andmebaasi seosed (One-to-One ja One-to-Many). Milleks neid kasutatakse?

 • Vormide kasutamine

 • Aruannete loomine, diagrammid

 • Andmete eksport Excelisse

 • Andmebaasiobjektide kooskasutus (Tabel, Form, Query, Reports)

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuse tarkvara kasutades

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Täiendkoolituses osalenule väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse, kui koolituse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolituse maht: 2 päeva, kokku 10 akadeemilist tundi

Investeering: 320 € +km

Koolituse toimumise koht: Ehitajate tee 150, Tallinn (Loodushariduskeskuse seminarikeskuses)

Koolitaja: Silver Toompalu

Registreerun koolitusele:

Täname! Registreerumisinfo edastatud. Teiega võetakse ühendust

bottom of page