MS Access koolitus: Andmebaaside loomine ja kasutamine

Sihtgrupp:

Arvutikasutajad, kes soovivad luua andmebaase ja õppida selle kasutamise võtteid (andmete lisamine, vormide loomine, kasutamine, andmete otsing päringute abil, aruannete loomine)

 

Eelteadmised:

Arvutikasutamise oskus- teksti sisestamine, salvestamine, failide avamine, klaviatuuri kasutamise oskus. Failidest, kataloogidest arusaam ja nende kasutamine

Koolituse tulemus:

Koolituse läbinul on oskused andmebaaside loomiseks ja kasutamiseks programmiga MS Access. Koostada andmebaase, sooritada väljavõtteid, aruandeid, koostada päringuid, kasutada vorme

 

Koolituse programm:

Andmebaaside loomine

 • Andmebaasi ülesehitus. Kirje, Väli, ID, Võtmed (Primary, Foreign key)

 • Andmete normaliseerimine

 • Tabelite loomine, erinevad andmetüübid ja nende kasutamine (Short Text, Number, Long Text, Yes/No jt)

 • Andmete import

 • Andmete töötlus päringute abil

 • Vormide loomine ja disainimine

 • Aruannete loomine

 • Andmebaasi varundamine ja taastamine

 • Nupuribade ja kiirmenüüde loomine

Andmebaaside kasutamine

 • Andmebaaside ehitus ja tööpõhimõtted. Töötamine tabelitega (avamine, sulgemine, muutmine, navigeerimine tabelis, kirjete lisamine, kustutamine)

 • Andmebaaside avamine ja sulgemine

 • Töövälja kohandamine

 • Andmete otsing andmebaasist – päringud, risttabelid, sorteerimine, filtreerimine, tingimuslikud filtrid)

 • Lihtsamad muutmispäringud, andmebaasi seosed (One-to-One ja One-to-Many). Milleks neid kasutatakse?

 • Vormide kasutamine

 • Aruannete loomine, diagrammid

 • Andmete eksport Excelisse

 • Andmebaasiobjektide kooskasutus (Tabel, Form, Query, Reports)

Õppemeetodid: Õppijad omandavad teadmisi läbi praktiliste tegevuse tarkvara kasutades

Hindamismeetod: Praktilise töö (harjutuste) sooritamine

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi praktiliste harjutuste

Koolituse maht: 2 päeva, kokku 10 akadeemilist tundi

Investeering: 280 € +km

Koolituse toimumise koht: Ehitajate tee 150, Tallinn (Loodushariduskeskuse seminarikeskuses)

Koolitaja: Silver Toompalu

Registreerun koolitusele:

Võta ühendust

Helle Remmel
Telefon: 530 59501
helle@edunet.ee
info@edunet.ee

Merike Siigart
Telefon: 530 59337
Telefon: 530 59517
merike@edunet.ee
info@edunet.ee